Polietilen ( HDPE )

Project Information

Termoplastik grubuna giren bir polimerdir. Etilen monomerleri’nin alçak basınç altında polimerizasyonu ile elde edilmektedir.

Kristal yapıda yarı-saydamdır. Yoğunluğu 0,94-0,97 g/cm³  olup erime noktası 127-137 °C’ dir.